O nas

Kilka słów na naszej firmie

Misja firmy

Zaspokajanie potrzeb informacyjnych ułatwiających podejmowanie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie oraz wypełnianie zewnętrznych obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorstwo.
Kancelaria Usług Finansowych powstała w 2004 roku i jest kolejnym etapem rozwoju zawodowego po ośmioletnim zatrudnieniu na stanowisku głównego księgowego w różnego rodzaju firmach, w tym grupy kapitałowej, która zatrudniała około 100 osób.

Założycielem Kancelarii jest Jakub Pikus, który:

  • w 1998 roku uzyskał certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów (świadectwo kwalifikacyjne nr 9901/98)
  • w 2009 roku uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta (numer w rejestrze 11529)

Co nas wyróżnia:

  • 20 lat doświadczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych różnej wielkości firm, w różnych branżach
  • Wykształcona oraz stale podnosząca swoje kwalifikacje kadra
  • Bogate doświadczenie w prowadzeniu ewidencji księgowej i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • Stała współpraca z kancelaria prawną, która na bieżąco opiniuje i rozwiązuje problemy prawne naszych klientów
  • Ubezpieczenie naszej działalności na poziomie przekraczającym wymogi ustawowe

Kancelaria Usług Finansowych nie ogranicza się wyłącznie do wypełniania obowiązków przedsiębiorców wynikających z przepisów prawa. Nasza oferta jest pełna. Dla klienta jesteśmy zarówno klasycznym biurem rachunkowym , ale także, a może przede wszystkim doradcą finansowym. Wspomagamy kierowanie firmą poprzez dostarczanie na bieżąco istotnych informacji oraz wskazywanie możliwych rozwiązań wpływających na osiągane wyniki. Pozwala to zarządzającym i właścicielom skupić się wyłącznie na działalności operacyjnej firmy czyli tym co jest jej istotą.

Doświadczenie

20-letnie doświadczenie w zakresie usług księgowych gwarantuje wysoką jakość

Zespół

Nasze usługi wykonywane są przez wykształconych i odpowiedzialnych pracowników

Gwarancja

Z uwagi na Państwa bezpieczeństwo posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej